Sankta Ĝordi en la infero.

Sant jordi 04

San Jorge en el infierno.

«Qui t’ha vist i et veia

al darrer graó,

terra, la gran terra

del Conqueridor!

Terra del Conqueridor!»

Dotze cançons del llibre de la pàtria

J. Vives i Miret  i Enric Morera

 Institució del teatre de la generalitat de Catalunya

Dimecres , dia 22 de Juny del 1936 a les set de la tarda.